dijous, d’octubre 17

La crisi de les institucions

La crisi econòmica ha posat també en entredit el paper que juguen algunes institucions, com per exemple, el bancs o les empreses. Però la conjuntura, que està trasbalsant els valors i principis socials també ha posat en entredit institucions d’altres àmbits, com ara la mateixa església catòlica. El cinema, que sempre ha tingut una faceta molt arrelada als canvis socials, ha reflectit pràcticament en present –o en ocasions, fins i tot ha prefigurat- els efectes de la crisi en aquestes institucions. Ho repassem a través de tres títols.
 
‘La corporación’: Tot i no tractar-se d’un film recent, aquest documental de 2003 continua sent molt vigent per la seva denúncia dels aspectes més perversos del funcionament de les grans corporacions. El film analitza l’estructura, orígens i influència de grans corporacions americanes en l’economia mundial i la globalització. La gràcia és l’enfocament psicològic de l’anàlisi, que permet extreure conclusions que equiparen el comportament de les grans corporacions amb els trets que defineixen els psicòpates, com el menyspreu als sentiments d’altres, la incapacitat de mantenir relacions estables, la mentida per lucre o la incapacitat de sentir culpa.

'Habemus Papam’: El darrer film del director italià Nanni Moretti va posar en escena una situació inèdita que es va convertir en real no gaire temps després, la renúncia del Papa de Roma. El film mostra els dubtes d’ un Papa recentment escollit en conclau i que no se sent preparat per afrontar els reptes del seu càrrec a la màxima institució catòlica. El director obria una reflexió sobre el paper que l’Església i el Vaticà juga en un moment de crisi i incertesa com l’actual i, per extensió, posava en qüestió el rol de la institució. 
 
 
'El capital': Els bancs, que estan darrera la gran crisi econòmica que té efectes mundials, són mirats en aquest film amb ull crític pel director Costa Gravras, que signa una pel·lícula de denúncia sobre el funcionament sense ètica d’aquestes institucions i sobre els efectes negatius que ha comportat el triomf del capitalisme. La frase que pronuncia el protagonista del film descriu molt clarament, segons la visió del cineasta, quina és la funció que han acabat adoptar els bancs en l’actualitat: “robar als pobres per donar als rics”. Una sentència per reflexionar a fons sobre la crisi del sistema.