dilluns, de novembre 24

Radiografia d'una fracturaLaurent Cantet recull en la seva pel·lícula La clase -que divendres passat va inaugurar la Mostra de Cinema de Nous Realitzadors de Mataró- el testimoni real d’un mestre d’escola que va recollir en un llibre les seves experiències en un institut en un barri conflictiu francès. Aquest mateix mestre, François Bégaudeau, es converteix ara en protagonista d’una pel·lícula que se situa en una zona difusa entre la realitat i la ficció, on es recrea la realitat amb una mínima interferència narrativa i pocs sentimentalisme.

Més que una pel·lícula, La clase s’ha d’entendre com la radiografia d’una fractura, que s’observa clarament entre les quatre parets de l’aula. Cantet opta per refugiar-se darrera la càmera i converteix l’espectador en un alumnes més. I en aquesta aula reprodueix, a petita escala, la fractura social que amenaça una societat que no sap com donar resposta als difícils reptes que planteja la immigració. Ja no es tracta de mostrar els problemes habituals de l’adolescència. És que els nois i noies d’aquesta classe –subsaharians, magribins, antillans, xinesos, etc- porten les bosses plenes de problemes socials i familiars, que tenen a veure amb la manca de papers, amb la situació d’irregularitat, amb les feines clandestines, amb el desconeixement de la llengua, amb les diferències culturals irreconciliables i un llarg etcètera.

La clase planteja moltes qüestions però no dóna ni una sola resposta, i així evidencia també el fracàs d’un sistema educatiu que tampoc sap reaccionar davant la manca de valors, davant la desmotivació dels joves i davant la preocupant pèrdua d’autoritat dels professors. L’escola para el cop, però sense recursos ni guia, el mestre no pot fer més que contemplar impotent una realitat que se li escapa: el problema va molt més enllà de les quatre parets de l’aula i comença a esquerdar la societat. I encara que aquesta radiografia vingui de França, no sembla estar tan lluny de la nostra realitat.

Seguiu el Blog i afegiu-vos al Grup de Facebook de la Mostra de Cinema